Privacy

Persoonsgegevens
JETJEBETON vindt privacy belangrijk en gaat daarom zorgvuldig, volgens de eisen van de privacywetgeving, om met de persoonlijke informatie die je bij het boeken van een workshop of opdracht aan haar verstrekt.

Zij verzamelt geen cookies op haar website en gebruikt de persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt (informatievoorziening, communicatie): 4 tot 6 keer per jaar verstuurt zij een nieuwsbrief waarvoor zij het e-mailadres gebruikt, je kunt je hiervoor heel eenvoudig afmelden via de afmeldknop onder aan de nieuwsbrief.

De persoonsgegevens (naam, e-mailadres en telefoonnummer) worden verder nooit aan derden verstrekt tenzij zij daar wettelijk toe verplicht is. Zoals wettelijk vastgesteld moet alle administratie 7 jaar worden bewaard in opdracht van de belastingdienst.

Sociale media
JETJEBETON maakt gebruik van sociale media zoals Facebook en Instagram en zal bij het plaatsen van berichten en foto’s, waarin deelnemers van de workshops herkenbaar in beeld zijn, altijd vooraf om toestemming vragen. Mocht je toch ongewild op sociale media of op de website verschijnen dan heb je het recht het bericht en/of foto te laten verwijderen. Stuur dan je verzoek tot verwijdering naar info@jetjebeton.nl

Algemene voorwaarden

Aanmelden
Het reserveren van een workshop bij JETJEBETON betekent dat je akkoord gaat met de algemene voorwaarden. Aanmelden voor een workshop geschiedt per e-mail. Na deze reservering ontvang je een bevestiging per e-mail. Je hebt dan 14 dagen om het bedrag over te maken op de rekening van JJM Altenburg(JETJEBETON). Na ontvangst van de betaling is de aanmelding definitief.

Afmelden
Bij afmeldingen binnen 48 uur voorafgaand aan de workshop brengt JETJEBETON de gehele workshop in rekening. Ook als je op het afgesproken tijdstip niet aanwezig bent, wordt het hele bedrag in rekening gebracht. Bij de reservering van een groep is de contactpersoon eindverantwoordelijk voor de afrekening.

Aantal deelnemers
De workshops in het atelier zijn voor 4 tot 6 personen. Op locatie kan de groep groter zijn, afhankelijk van het soort workshop. De prijs voor grotere groepen is op aanvraag, berekend naar reisafstand, aantal personen en gebruik van materiaal. Bij activiteiten op locatie zorgt de opdrachtgever voor een geschikte ruimte en voldoende en geschikt meubilair.
JETJEBETON zal er alles aan doen om de gemaakte afspraken na te komen en de workshop door te laten gaan. Mocht er door onvoorziene omstandigheden een workshop niet doorgaan, is JETJEBETON hiervoor niet aansprakelijk. Dan zal de workshop gecanceld worden en ontvangt de deelnemer het betaalde bedrag van de workshop retour.

Eventuele klachten dienen binnen 14 dagen na de workshop schriftelijk kenbaar gemaakt te worden. Na die 14 dagen gaat JETJEBETON er vanuit dat je tevreden bent over de geleverde activiteit. Het indienen van een klacht ontslaat je niet van de betalingsplicht.

Bij het in gebreke blijven van betalingen en andere verplichtingen zal JETJEBETON de incasso uit handen geven en eventuele rente- en incassokosten doorbelasten.

De vermelde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW.

Op een overeenkomst tussen JETJEBETON en een opdrachtgever/workshopdeelnemer is het Nederlands recht van toepassing.

Disclaimer

JETJEBETON stelt zich niet aansprakelijk voor geleden letsel en gevolgschade alsmede materiële schade tijdens of na de workshop, zoals vermissing, beschadiging en/of verfvlekken of schade aan persoonlijke voorwerpen, kleding of meegebrachte bezittingen.
JETJEBETON kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadigingen van een ruimte op locatie, het meubilair of de in de ruimte aanwezige items, noch voor persoonlijk letsel of gevolgschade.

Aan de website, facebookpagina, Instagram of foldermateriaal kunnen geen rechten worden ontleend.

Deze verklaring is in werking getreden op 28 april 2019. JETJEBETON behoudt zich het recht deze verklaring zo nu en dan aan te passen.
CONTACT

Jet Altenburg
Infanteriestraat 25
6822NH Arnhem
06-47452262

info@jetjebeton.nl

KvK: 09212275